Descrierea concursului:


Concursul “Castiga cu Taxi LAL” este oferit de SC LUN LOR SRL (denumit in continuare “Taxi LAL” sau “Organizator”) cu sediul in B-dul Unirii nr.32, sc.B, ap.21, Bacau, judetul Bacau, CUI RO16140809, reprezentanta legal de dl Lungu Eduard.In momentul intrarii in Concurs acceptati responsabilitatea exclusivista pentru a decide daca participarea este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra.Angajatii si directorii Taxi LAL, agentiile de promovare si publicitate TaxiLAL, membrii organizatori ai Concursului, asociati sau colaboratori Taxi LAL, cat si membrii ai familiei nu sunt eligibili.Intrand in concurs dvoastra sunteti de acord cu aceste “reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Concursului


– ELIGIBILITATE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania.


2. – PERIOADA SI LOCATIA CONCURSULUI


Concursul “Castiga cu Taxi LAL” se desfasoara cu ajutorul aplicatiei Taxi LAL disponibila in magazinele online de aplicatii mobile.Perioada de desfasurare a Concursului (“Perioada Concursului”) este cuprinsa intre data de 1 mai 2022 si data de 25 august 2022, pana la ora 11:59 PM.


3. – MECANISMUL CONCURSULUI


Participantii vor suna la numarul de telefon 0234.555.555 Taxi LAL si vor plasa o comanda.Fiecare comanda plasata si onorata inseamna o “Sansa de castig”.”Sansa de castig” este validata atunci cand participantul se urca in taxi si pleaca spre destinatia dorita.In cazul in care participantul nu se prezinta pentru a onora comanda, aceasta este invalida si nu se include ca si “sansa de castig” in tombola.Mai multe comenzi onorate inseamna mai multe sanse de castig.


Va fi desemnat, la Discretia Organizatorului, 1 castigator.Alegerea acestora se va realiza cu ajutorul siteurilor specializate, care vor alege aleatoriu castigatorii.Acestia vor fi mentionati in procesul verbal de finalizare a concursului si desemnare a castigatorilor.


Castigatorul va fi extras in perioada 26 – 28 august 2022 pe pagina de Facebook Taxi LAL accesibila aici www.facebook.com/taxilal si vor fi contactati telefonic pe numarul inregistrat in comanda onorata.


Confirmarea trebuie efectuata in maximum 48 de ore de la publicarea de catre Organizator, prin confirmare telefonica si trimiterea unui mail la adresa lal.taxi@yahoo.com, caruia i se va atasa o copie a actului de identitate a Castigatorului si se va consemna in cuprinsul unui proes verbal de desemnare a Castigatorului si atribuire a premiului.In cazul netransmiterii unui raspuns in termenul anterior mentionat, vor fi contactate rezervele, urmandu-se procedura descrisa anterior.


4. – INFORMATII PRIVIND PREMIILE


Premiile concursul constau in 1 x vacanta în Grecia sau Turcia(la alegerea castigatorului, 5 nopti de cazare). Inmanarea premiilor se va face in municipiul Bacau, la sediul Organizatorului in maximum de 30 de zile de la desemnare.Predarea premiilor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire.


Valoarea totala a premiilor este cuprinsa intre 1000 si 5000lei.Preturile se pot modifica in functie de valoarea pe piata a castigurilor.


5. -CONDITII GENERALE


Organizatorul isi rezerva dreptul, la Discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica sau nu indeplineste procedura de inregistrare sau functionare a Concursului, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza in mod lipsit de etica si perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta, sau hartui orice persoana.


Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Concurs, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.


Daca, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze, in Opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica, suspenda Concursul.Atunci cand Concursul inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Concursului, se va face anunt oficial pe pagina de Facebook.Concursul nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat cu Facebook.


6. – LIMITAREA RASPUNDERII


In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru nici un fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte ,incidente, susecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. La acest Concurs.


Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezentul Concurs, sunt oferite “ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.


7. -LEGISLATIE SI LITIGII


Prezentul Regulament este guvernat de ligislatia romana.Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.


8. -ALTERNATIVE ALE PREMIIILOR


Castigatorii nu pot solicita modificari ale caracteristicilor premiului, decat cele impuse de catre Organizator.


Premiile acordate, astfel cum a fost stabilit prin prezentul, vor fi inmanate ulterior semnarii precesului verbal de predare primire, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului.


9. – TAXE SI IMPOZITE


Organizatorul nu Raspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanelor fizice castigatoare.


10. – REGULAMENTUL CONCURSULUI


Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil , gratuit, oricarui solicitant pe pagina dedicata la adresa www.taxilal.ro/concurs


11. -FORTA MAJORA


Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.


Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.


12- INCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.


13- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Participarea la acest Concurs implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.


Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea Concursului. Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de legile privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.)


Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.


Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele personale privind persoana implicata, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creata in acest mod, va aduce la cunostinta drepturile conforme cu legile privind protectia datelor cu caracter personal.


Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.


14- TEMEIUL LEGAL


Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


Reclamatiile privind premiile castigate facute dupa confirmarea primirii premiilor asa cum se arata prin prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.


In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Concursului, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.


Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru fapte care provoaca imposibilitatea validarii unui castigator. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Concursului in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.